);

почивка

дневен режим на почиващия

Пролет: Дневен режим на „почиващия“

Все още се води, че е пролет, въпреки че температурите достигат летни стойности. Какво правим? Намерили сме няколко свободни дни...