);

Цени, условия и резервации

Стандартна оферта за настаняване от 1 януари 2022 г. в къща „Златен орех“

Тип настаняване Капацитет Цена
1 нощувка 8+1 гости 250 лв.
3 нощувки включващи петък и/или събота 8+1 гости 675 лв. (225 лв. / вечер)
3 нощувки в делнични дни (от неделя до четвъртък без официални празници) 8+1 гости 600 лв. (200 лв. / вечер)

Виж за специални оферти  тук

Календарът се зарежда...
Powered by Booking Calendar
- Наличен
18
- Резервиран
18
- Чакаща

Моля, внимателно прочетете тези условия и правила за ползване, преди да направите резервация. Спазването на правилата ще подсигури вашата приятна и безпроблемна почивка при нас.

Настаняване

Къщите за гости се отдават за самостоятелно ползване и за престой минимум 2 нощувки.

Настаняването и освобождаването на къщи за гости „БОАЗА“ се извършва в следните часове:
настаняване – след 14 часа
освобождаване – до 12 часа
Възможност за по-ранно настаняване и/или по-късно освобождаване на стаите след допълнително уточняване при запитването.

Вътрешен ред

1. Пушенето в къщи за гости „БОАЗА“ е абсолютно забранено в спалните и другите закрити общи части. Допустимо е единствено в двора на туристическия обект при спазване на правилата за противопожарна безопасност.
2. При напускане на туристическия обект гостите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването си.
3. Клиентите се задължават да се държат по начин, по който да не пречат на други клиенти или да уронват престижа и доброто име на обекта.
4. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!

Гости

Броят на гостите (възрастни и деца) по време на престоя в къщи за гости „БОАЗА“ не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията.
Влизане или достъп до имота може да бъде отказано, ако броят на посетителите надхвърля посочените изисквания и/или заявения брой в резервацията.
Собственикът на къщи за гости „БОАЗА“ не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на туристическия обект и извън него. Доброто здраве и състояние на децата са отговорност на техните родители!
Собственикът си запазва правото да има и други гости и/или клиенти, пребиваващи в комплекса, освен ако целият туристически обект не е резервиран от една компания.

Плащане

Сумата за престоя и нощувките в къщи за гости „БОАЗА“, съгласно направената резервация, се заплаща предварително до 72 часа (3 дни) след направената резервация.
При липса на плащане резервацията се анулира!
Необходимо е предварително заплащане на 100% от сумата за настаняване!

Допълнителни разходи

Разходите за комунални услуги (ток, вода), почистване и консумативи са включени в наемните цени. Допълнителни такси няма.
При желание на гостите е възможно да се включат или да заявят допълнителни активности, цената за които се заплаща допълнително.

Щети или загуби

Изискваме от нашите гости да се отнасят към имуществото на къщи за гости „БОАЗА“ с грижата на добър стопанин.
Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, са отговорност на гостите. В случай на прекалено големи загуби или повреди по време на наемния период, собственикът на къщи за гости „БОАЗА“ може да изиска гостите да освободят туристическия обект без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.
Разходите за подмяна или ремонт на загуба или повреда на собствеността на къщи за гости „БОАЗА“, в това число нейното обзавеждане и дворното пространство, причинени по време на наемния период и престоя на клиентите, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на момента на собственика или на негов представител.

Достъп

Къщи за гости „БОАЗА“, паркингът и дворното пространство са на разположение за пълноценно ползване на гостите по време на наемния период.
Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

Ценности и сигурност

Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на къщи за гости „БОАЗА“, са отговорност на клиента/тите. Собствениците и представители на собствениците на туристическия обект не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.
При отворени/отключени прозорци и врати по време на немния период, независимо дали гостите са на територията на къщи за гости „БОАЗА“ или извън нея (на разходка, пикник и др.), отговорността за имота е на гостите. Всяко действие или бездействие на гостите, което може да отхвърли или наруши застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиентите.

Прекратяване на резервация

За прекратяване на потвърдена резервация, е необходимо гостите да изпратят писмено уведомление за отказ на електронната поща на къщи за гости „БОАЗА“ – info@boazahouses.com

Жалби

Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой.
За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема.
Условие за удовлетворяване жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

Приемане на общите условия

С потвърждаването на резервацията клиентите заявяват, че са прочели и разбрали тези Условия и правила за ползване на къщи за гости „БОАЗА“ и са съгласни с тях!